whatsxmpp/docker-entrypoint.sh

18 lines
620 B
Bash
Executable File

#!/bin/sh
if [ ! -f /data/data.sqlite3 ]; then
echo "Creating new Database!"
sqlite3 /data/data.sqlite3 < /schema.sql
sqlite3 /data/data.sqlite3 "INSERT INTO configuration (rev, server, port, component_name, shared_secret, upload_component_name) VALUES (1, \"$SERVER\", \"$PORT\", \"$COMPONENT_NAME\", \"$SECRET\", \"$UPLOAD_NAME\"); " ".exit"
fi
if [ ! -z $MAM ]; then
sqlite3 /data/data.sqlite3 "UPDATE configuration SET allow_archiving = true;" ".exit"
fi
if [ ! -z $HISTORY ]; then
sqlite3 /data/data.sqlite3 "UPDATE configuration SET allow_history_fetches = true;" ".exit"
fi
/whatsxmpp /data/data.sqlite3